Samen voor Hospice Nocturne in de regio

Ga naar www.hospicenocturne.nl voor de laatste informatie
over het nieuwe Hospice nocturne en donerenDonateurs

Wij zijn van Hospice Nocturne, een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve zorg en aandacht in de laatste levensfase. Dat kan in ons hospice of in de thuissituatie. Onze organisatie is voor en door de regio (gemeente Culemborg en gemeente West Betuwe).

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer in de terminale zorg. Het doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van iemands leven. Lees hier meer over het hospice.

Hospice Nocturne is gevestigd in Culemborg en bestaat nu ruim 20 jaar. Begin 2021 is Hospice Nocturne samengegaan met de VPTZ Geldermalsen- Neerijnen, met palliatieve zorg thuis als specialisme. Deze samensmelting biedt ons de mogelijkheid om met elkaar nog gerichter invulling te kunnen geven aan behoeften en wensen.

Klik op het logo van Hospice Nocturne en zie de lijst met de vele donateurs van de afgelopen tijd.

Waarom een nieuw hospice?

De toenemende vraag naar zorg en stijgende vergrijzing in de regio - een toename van 1/3 de komende 10 jaar - is de aanleiding de stap te maken naar een grotere ruimte: van drie kamers naar vier kamers met daarbij de mogelijkheid tot uitbreiding naar vijf. Dit betekent dat we sneller en aan meer gasten een ruimte kunnen bieden. We behouden daarmee toch ook onze kleinschaligheid. Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft daarbij een continu proces en ook dat doen we SAMEN.

Tijd voor actie!

De huisvestingscommissie en het bestuur van hospice Nocturne heeft samen met een betrokken groep vrijwilligers een toekomstbestendig plan gemaakt met wensen voor de huisvesting. Op basis van dit plan is er op 15 september jl. een intentieverklaring getekend door: CV Parijsch, projectontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp en de Stichting VPTZ Culemborg.

Samen

Voor deze toekomstbestendige plannen is geld nodig en daarvoor richten wij ons tot alle bewoners, ondernemers en investeerders in de regio. Kleine geldelijke bijdragen, grote financiële bijdragen of iets anders in overleg; alles is meer dan welkom.

Waarom een bijdrage leveren

Iedereen weet diep in zijn hart waarom dit belangrijk is en voor een elk is de reden uniek. Het enige wat voor iedereen gelijk is, is de wetenschap dat we op een bepaald moment sterven. Het moment en de omstandigheden dat het ons overkomt weet gelukkig niemand. Het hospice is er op het moment dat men het meest kwetsbaar en zorgbehoevend is. Voor sommige mensen is het dan niet mogelijk om thuis te sterven. Weet dan dat er in de regio Culemborg en West-Betuwe een plek is waar men in rust ‘leven aan de laatste dagen’ mag ontvangen. De vrijwilligers en zorgprofessionals doen er alles aan om hierbij te helpen. Ook voor de familie van de stervenden is het een rust te weten dat deze plek er is, waar zorg geboden wordt die thuis vaak niet meer mogelijk is.

En hiervoor hebben wij grotere huisvesting nodig!

Reageren

Wilt u reageren? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur een e-mail met uw gegevens naar info@samenvoornocturne.nl of vul onderstaand contactformulier in.